Free download Different Escaping the Competitive Herd ¶ PDF, DOC, TXT or eBook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Different Escaping the Competitive Herd

characters è PDF, DOC, TXT or eBook ↠ Youngme Moon

Youngme Moon là một trong những giáo viên marketing nổi tiếng nhất tại trường kinh doanh HavardTrong thế giới đầy rẫy những lựa chọn thừa mứa những ứng dụng tràn lan những chương trình nâng cấp tính năng dành cho khách h.

Free download Different Escaping the Competitive Herd

Dụng nghiên cứu đầy sáng tạo của mình về các công ty như IKEA và Google tác giả sẽ giúp bạn trở nên nhạy bén hơn trong việc xét lại chiến lược kinh doanh từ bỏ lối mòn để đi ngang từ bỏ cạnh tranh để đổi m?.

characters è PDF, DOC, TXT or eBook ↠ Youngme Moon

àng thì các thương hiệu càng trở nên na ná nhau bởi những nỗ lực cảu họ nhằm vượt mặt đối thủ của mình đã đẩy chính họ vào vòng xoáy cao ngất những phương cách định vị bản thân không rõ ràng Bằng cách sử.

  • Paperback
  • 319
  • Different Escaping the Competitive Herd
  • Youngme Moon
  • Vietnamese
  • 14 March 2017
  • null