Diwana Jan Read & Download õ 104

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Diwana Jan

Read & Download Diwana Jan

?n afrênerî ava bikin ew li hewa daleiyayî mane Ji rehên xwe ut bûne Ku dibe al û behs jî tenê navên mezin jiber kirine Nikarin di hundirê wan klasîkan de bigerin û dakevin kûrahiya deryaya klasîkan û gewheran ji xwe re berhev bikin. Aspen tenê navên mezin jiber kirine Nikarin di hundirê wan klasîkan de bigerin û dakevin kûrahiya deryaya klasîkan û gewheran ji xwe re berhev bikin.

characters Ü PDF, DOC, TXT or eBook ´ Jan Dost

Jan Dost di pêşgotina kitêbê de behsa serpêhatiya xwe ya şi'rê dike û wiha dibêje Sebeba çapkirina van helbestan ew e ku ez dixwazim pirekê di navbera îro û do de ava bikim Mixabin helbesta klasîk êdî têk çûye û hema hema ji ho. Perfect on Paper têk çûye û hema hema ji ho.

Jan Dost ´ 4 characters

Lê rabûye Yan jî di hucre û medreseyan de maye û li ber xwe dide Ew şêweyekî girîng e ji wêjeya me lê êdî di nefesên xwe ên dawî de ye Piraniya helbestvanên me yên nûjen jî nikarin li ser bingeha klasîkên xwe projeyên xwe y?.